CityLab010

CityLab010 heeft het vertrouwen in ons uitgesproken door ons te ondersteunen in onze ontwikkeling, en daar zijn wij heel blij mee! Naast de middelen die zij ons bieden om onze productie op te schalen, spelen ze ook een grote rol in de ontwikkeling van ons netwerk.

HHSK

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is vanaf de start betrokken geweest bij BlueRoof, en ondersteunt onze ontwikkeling nog steeds! Als leverancier van onze grondstof, kennispartner en opdrachtgever zijn wij ontzettend blij met deze samenwerking.